Integritetspolicy (i enlighet med GDPR)

Dellarnas Kyrkbåtsroddare har ett medlemsregister med ett starkt begränsat antal uppgifter; med namn, e-postadress, telefonnummer, hemort och år för betald medlemsavgift.

Vi sparar uppgifterna i max tre kalenderår räknat från och med året efter det år den senaste medlemsavgiften är betald.

Som medlem har du rätt att se dina lagrade uppgifter eller att få dem raderade när helst du så önskar, kontakta i så fall vår personuppgiftsansvarige, Ulf Svensson 070-2610404.

Vi behöver registret för att via mejl eller sms informera om vår verksamhet, påminna om medlemsavgiften och kalla till möten.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.