Roddarföreningen har sitt klubbhus alldeles intill Norrboån, där Norrdellen förenar sig med Sördellen. Om ni kommer från Hudiksvallshållet rekommenderas landsvägen över Norrbonäset – Sveriges i särklass vackraste väg!